ORGANIZATOR

SZKOLENIA PRAKTYCZNE

SELEKTYWNA ZBIÓRKA BIOODPADÓW

KIEDY?8 grudnia
10 grudnia

GDZIE?

ONLINE

BEZPŁATNA REJESTRACJA

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling zaprasza na szkolenia warsztatowe Selektywna zbiórka bioodpadów. Przeprowadzimy dla Państwa szkolenia w dniach 8 i 10 grudnia 2021 r.


Szkolenia kierujemy do:

- kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla w jednostkach samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych
- przedstawicieli władz gminy odpowiedzialnych za zarządzanie gospodarką odpadową
- radnych członków komisji środowiskowych
- kierowników referatów związanych z gospodarką odpadami
- wszystkich zainteresowanych tematyką selektywnej zbiórki bioodpadów


POZNAJ PROWADZĄCYCH ORAZ PRELEGENTÓW


Prowadzący


Andrzej Sobolak

Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling

dr inż.Tomasz Wojciechowski

Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling

Prawnicy


Michał Hertmanowski

Kancelaria Adwokacka HSZ –Hertmanowski, Staryk, Zmórzyński

Marcin Zmórzyński

Kancelaria Adwokacka HSZ –Hertmanowski, Staryk, Zmórzyński

Eksperci


dr inż. Emilia den Boer

Politechnika Wrocławska

dr inż. Barbara Kozłowska

Politechnika Łódzka

Tomasz Kajdan

ekspert i praktyk przetwarzania bioodpadów – technologie mokre

Wojciech Pawlikowski

specjalista instytucji certyfikujących

Jacek Banel

specjalista informatycznych systemów wsparcia zarządzania odpadami

Jacek Chrząstek

ekspert i praktyk przetwarzania bioodpadów - technologie suche

TEMATYKA SZKOLEŃ WARSZTATOWYCH:

aktualny stan prawny dotyczący selektywnej zbiórki bioodpadów, projektowane zmiany

obowiązki uczestników systemu gospodarowania odpadami

modele zbiórki bioodpadów akceptowane przez mieszkańców

dobre praktyki zbiórki bioodpadów
w Polsce oraz na świecie

istotne elementy specyfikacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie bioodpadów

Czas trwania szkolenia: 9.00 - 15.00

Szkolenie zostanie zakończone uzyskaniem przez uczestników CERTYFIKATU.

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna zbiórka bioodpadów” realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 "Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poznaj naszych Patronów

Patronat honorowy całego cyklu szkoleń:

Patronat honorowy nad poszczególnymi szkoleniami objęli:

Szkolenie w dniu 13 października 2021 r.

Szkolenie w dniu 27 października 2021 r.

Szkolenie w dniu 1 grudnia 2021 r.

Patronat branżowy całego cyklu szkoleń:

Patronat honorowy zrealizowanych szkoleń:

Patronat Honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

Chcesz wiedzieć więcej o szkoleniach?

Skontaktuj się z nami

kierownik projektu, kwestie merytoryczne
+48 501 518 263
anna.sobolak@biorecykling.org

Anna Sobolak

Zadzwoń
Napisz

project manager, koordynator techniczny, rejestracja uczestników
+48 881 932 976
p.wolna@abrys.pl

Paulina Wolna

Zadzwoń
Napisz

Chcesz wiedzieć więcej o szkoleniach?

Skontaktuj się z nami

kierownik projektu, kwestie merytoryczne
+48 501 518 263
anna.sobolak@biorecykling.org

Anna Sobolak

Zadzwoń
Napisz

project manager, koordynator techniczny, rejestracja uczestników
+48 881 932 976
p.wolna@abrys.pl

Paulina Wolna

Zadzwoń
Napisz